Meer detail

Op deze pagina treft u meer info per functie, net zoals andere bijzonderheden. Ik kies ervoor deze chronologisch te rangschikken opdat m’n levensweg beter tot uiting komt. Ik ben vooral een selfmade man waardoor ik op een aantal vlakken ‘ervaringsdeskundige’ ben geworden. On the job training is hier het motto, net zoals ik veel aan zelfstudie doe.


European F&A Manager (1987-1995)


Europees verantwoordelijke voor boekhouding en administratie voor de kantoren in België, Nederland, Duitsland, Rusland en Polen. Intermodal Transportation Services (ITS) was een expertisekantoor in opdracht van verschillende verzekeraars en behorend tot de SGS-group. Door interne reorganisatie bestaat het kantoor niet meer. Takenpakket was veelzijdig, analytische boekhouding, budget en opvolging, financial reporting volgens US GAAP, interne audit, personeelsadministratie, contractbeheer, wagenpark, ICT, economaat en andere activiteiten. Tussen 1992-1995 veel in het buitenland gewerkt, meerbepaald in Rusland om een netwerk van expertisekantoren op te zetten.


Administratief bediende (ad interim) (1995)


Tijdelijke opdracht als administratief bediende in de petrochemische sector. Het verwerken van ‘pompberichten’ en bijhorende rapportering in exel behoorde tot het takenpakket. Deze interim opdracht in afwachting van nieuwe uitdaging bij Sonoco Consumer Products.


Administration Manager (1995-2000)


Sonoco Consumer Products (Londerzeel) was werkzaam in de verpakkingsindustrie met als enige klant Procter & Gamble, met name de productie van de verpakking voor de Pringle Chips. Als Administration manager heb ik meegeholpen aan de volledige opstart van de onderneming, letterlijk vertrekkend met een lege hal, stoel en tafel. Takenpakket betrof alle administratieve benodigdheden zoals opzetten boekhouding, personeelsadministratie & aanwerving, materiaal en productieplanning, warehousing, organisatie interne trainingen, assistentie bij milieu- en andere vergunningen, economaat, budget en diverse managementrapporteringen. De productiehal werd geïnstalleerd door een Amerikaans projectteam van het hoofdhuis, het bedrijf stelde in hoogdagen tot 150 werknemers te werk in een ‘full continu’ systeem. Sonoco Consumer Products bestaat sinds 2008 niet meer, het contract met Procter & Gamble werd niet verlengd. Ik vond vroegtijdig een nieuwe uitdaging bij DB Schenker.


Project & crisismanager (2000-2004)


Bij DB Schenker heb ik eerder ongewild niet echt een vaste functie gehad, initieel werd ik aangeworven als assistent van de logistieke manager. In eerste instantie kreeg ik de leiding over een ‘dedicated warehouse’, vrij snel werd deze verantwoordelijkheid uitgebreid. M’n functie bestond vooral uit het optimaliseren van bedrijfsprocessen, net zoals conflictoplossing, synchronisatie van afdelingen en crisismanagement. Al doende kwam ik finaal terecht op de financiële diensten met dezelfde opdracht. Mijn ontslag heb ik als ‘schokkend’ ervaren en me ernstig doen nadenken over het hoe en waarom.


Warehouse Manager (ad interim) (2004)


Na de gebeurtenissen bij DB Schenker heb ik een interim opdracht aangenomen bij Exel, als warehouse manager heb ik geholpen bij de implementatie van een nieuw systeem. Het opstellen en opvolgen van het trainingsprogramma was hierin cruciaal, net zoals de transformatie en optimalisatie van operationele bedrijfsprocessen. Via enkele teamleaders in een full continu systeem gaf ik mee richting aan dit proces, dit in een ‘dedicated’ omgeving voor de klant Yamaha (ic muziekinstrumenten). Dit project was reeds lopende bij m’n aanwerving, mijn bijdrage heeft zich dan ook beperkt tot de definitieve omschakeling naar het nieuwe systeem. Deze periode was zeer intens en arbeidsintensief, vergelijkbaar met DB Schenker.


Heroriëntatie (2004-2008)


Na jaren ‘hard labeur’ en levenservaring ben ik even tot stilstand gekomen, een ‘burnout’ zo men het pleegt te noemen. In deze periode heb ik diepgaander gereflecteerd over het leven, het heeft geleid tot een heel andere kijk en de vaste overtuiging dat we als maatschappij een andere richting in moeten. Veel zelfstudie heeft m’n visie bekrachtigd, een alomvattende studie gaande van systeemwetenschappen, integrale psychologie, economie, bankwezen en filosofie.


Teamleader boekhouding (2008-2010)


ADM Consult is een boekhoudkantoor voor kleine- en middelgrote ondernemingen, als teamleader coördineerde de werkzaamheden die traditioneel bij een boekhoudkantoor horen. Ondanks deze functie niet direct binnen m’n ambitie lag, heeft ze me toch weer verrijkt in die zin dat ze m’n aspiraties versterkt heeft. Ik heb dan ook gekozen om een loopbaanbegeleiding te starten in functie daarvan.


Loopbaanbegeleiding ABVV (2010)


Een intense loopbaanbegeleiding bij ABVV heeft m’n intuïtie bekrachtigd, ik werd gescreend volgens de MBTI (Meyer-Briggs Type Indicator) onder begeleiding van dhr Erwin Madereel. Op eenvoudig verzoek kan ik u mijn profielschets (INTP) laten geworden, het staat u vrij meer referenties in te winnen bij dhr Erwin Madereel (03 220 66 43) met wie ik nog steeds fijn contact onderhoud.


Projectontwikkeling (2011)


Reeds langer had ik een aantal ideeën die nauw aan m’n hart liggen, het opstarten van een onderneming zonder financiële middelen is echter geen sinecure, noch is succes verzekerd. Een mooie workaround vond ik bij Co-Actief. Op basis hiervan heb ik een aantal projecten ingediend maar werden niet ontvankelijk verklaard. De projectideeën blijven echter wel bestaan, inmiddels heb ik nog meer projectideeën uitgewerkt waarvoor ik naar samenwerking vors.


VDAB (2013)


Naar aanleiding van een werkdocument ‘facts finding’ van dhr Francis Holderbeke heb ik m’n kandidatuur gesteld bij de studiedienst van VDAB. Dit heeft geleid tot een beroepsverkennende stage met variërende inhoud. Op basis van m’n onderzoek en aspiraties heeft dhr Francis Holderbeke me geïntroduceerd bij de dienst Economie, Wetenschap en Innovatie. Dhr Francis Holderbeke was m’n stagebegeleider bij VDAB, het staat u vrij om bij hem meer referenties in te winnen.


Dienst Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) (2014)


Onder leiding van dhr Jan Van Nispen volgde ik een beroepsverkennende stage bij de Dienst Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Deze stage liet me toe een aantal innovatieve ideeën bespreekbaar te stellen. Ik heb getracht hierin een relatie te leggen met m’n zelfonderzoek, het bespreekbaar stellen van zogeheten ‘overkoepelende waarheden’ lag hierin besloten. Voor deze stage heb ik gebruik gemaakt van twee werkdocumenten, een powerpoint presentatie en een geschreven document ‘Terug naar de toekomst‘. Ik vond genoegdoening in verschillende reacties waardoor m’n onderzoek bekrachtigd werd.


Trajectbegeleiding GTB (2015)


Na trajectbegeleiding bij Plus Jobhit en Randstad Diversity werd ik doorverwezen naar GTB. GTB is gespecialiseerd in trajectbegeleiding voor mensen met een arbeidshandicap en begeleidt hen naar een gepaste job. Een en ander is – zo ik het zelf toch zie – het resultaat van m’n manier van denken en morele verantwoordelijkheidszin, net zoals m’n zelfonderzoek hiertoe leidt. De meningen zijn altijd verdeeld en hoop dat GTB me kan helpen via een aangepaste trajectbegeleiding. GTB is een initiatief dat ik bijzonder waardeer, het is immers anders dan traditioneel. Ik heb tal van onvolkomenheden, net zoals een paar pluspunten.


A-02A-01

Advertenties