In de media

We kunnen wellicht nog duizend boeken schrijven om uiteindelijk te besluiten dat veel studiewerken naar hetzelfde proces verwijzen, we hoeven daarom het ‘warme wiel’ niet opnieuw uit te vinden. Veel belangrijker is dat we er ook over nadenken en deze materie toetsen op waarachtigheid, enkel op deze manier kunnen we onze kennis en visie verruimen. Theorie en praktijk gaan hand in hand, de proef op de som laat snel blijken dat we maar al te vaak verstrikt raken in allerhande overtolligheden. In dit werkdocument een collage van hyperlinks die – direct en/of indirect – verwijzen naar ‘negatieve rente’, dit in schril contrast met een sociaal alternatief zoals ‘co-creatieve rente’.

Continue reading “In de media”

Advertenties

Modern Debt Jubilee (Steve Keen)

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit werkdocument een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve.

Presentatie

Continue reading “Modern Debt Jubilee (Steve Keen)”

Financiële spitstechnologie?

Attractors of vlindereffecten kunnen ons leiden naar een zogeheten ‘overkoepelende waarheid‘, het is een overstijgende dimensie waarin strijdende partijen tot verzoening kunnen komen. Dit komt met een aantal voorwaarden, in de eerste plaats is er aandacht en ontvankelijkheid voor nodig, dit is de bereidheid om dergelijke impulsen op te nemen in de besluitvorming. Anders gezegd, aan attractors of sociaal innovatieve ideeën ontbreekt het niet, het is kunst – en dat is vaak lastiger dan de theorie laat vermoeden – om er ook voldoende draagvlak voor te creëren. Eenmaal de aandacht getrokken is, kunnen we relatief eenvoudig verschillende attractors op het spoor komen, zelfs zelfstandig bedenken om dan te ontdekken dat het misschien al eens bedacht werd. Wat ze gemeen hebben is dat ze een helpende hand bieden om onze economie in versneld tempo te herstellen, zo is de Financiële Relativiteitstheorie van dezelfde makelij.

Continue reading “Financiële spitstechnologie?”

Wat te zeggen van een monetaire reset?

Omdenken is een vak apart, zo geldt dat evenzeer voor het idee van een monetaire reset. Om niet te verzanden in louter theoretische beschouwingen kunnen we een oefening presenteren die het idee van een monetaire reset tot leven brengt, op deze manier wordt de draagkracht transparanter. De wijze hoe we hierover denken speelt een cruciale rol, wanneer we afwijken van het courante denken kan er echter wel een spanningsveld ontstaan waardoor meningsconflicten eerder logisch worden. Deze meningsconflicten kunnen we stuk voor stuk onderzoeken, al doende zal duidelijker worden dat een aantal stellingen ‘onwaar’ blijken te zijn. Met ‘onwaar’ bedoelen we dat diverse stellingen niet doordacht zijn en/of andere opties uitsluiten, tengevolge daarvan kan een beleid als onwaar, beperkt of kortzichtig gezien worden.

Continue reading “Wat te zeggen van een monetaire reset?”

Epistemologische obstakels

Als gevolg van een aantal brainstormsessies komen we op het spoor van een aantal inzichten die niet of nauwelijks gezien worden zonder deze oefeningen, het is als ‘ongekend is onbemind’ en ‘oefening baart kunst’. Nader onderzoek brengt ons tot een aantal foutieve aannames die – schijnbaar onbewust daarvan – het economische debat beïnvloeden op een manier die geen progressie toelaat. Deze onbewuste belemmeringen zijn echter een gekend fenomeen, als trigger hoe Gaston Bachelard daarover een mening ventileerde.

Continue reading “Epistemologische obstakels”