Overzicht

‘Brainstormen’ beschouw ik als een vak apart, het is een bezigheid die vaak veel moeilijker is dan de theorie laat vermoeden. Op deze pagina een overzicht van werkdocumenten die ik als ‘periphere triggers’ beschouw, dit met als doel het kritische denken te motiveren. De rol van de menselijke psyche is een bijzonder aandachtspunt, een gegeven dat ook tot nogal wat ‘turbulentie’ kan leiden. Op deze manier kan ‘brainstormen’ nogal letterlijk genomen worden, het is een proces dat we best in alle sereniteit beschouwen om niet nog meer conflict te induceren. Deze werkdocumenten zijn van diverse pluimage, doch is er steeds een relatie te leggen met hedendaagse maatschappelijke problemen. Of zo de stelling luidt: ‘het zit in kleine dingen’:

 1. Omdenken, een vak apart
 2. In de media
 3. Modern Debt Jubilee (Steve Keen)
 4. Financiële spitstechnologie?
 5. Wat te zeggen van een monetaire reset?
 6. Paradigmabreuk
 7. Round up
 8. Relatieve schuldgroei bij deflatie?
 9. Epistemologisch obstakel?
 10. Wie is Sancho?
 11. Reverse Obligation?
 12. Als een dief in de nacht?
 13. Magic Debt System?
 14. Goedbedoelde boodschap
 15. Epistemologische obstakels
 16. Zeg het met Sen
 17. Local Debt Settlement System (LDDS)
 18. Een mindmop?
 19. Elaboration likelihood model
 20. Tussen pot en pint
 21. Het Chicago Pension Plan (CPP)
 22. RVA studiedienst (stage)
 23. We hebben ander geld nodig
 24. Gezocht, vredelievende hackers
 25. Hyperventilerende kleinkinderen
 26. Niets is oneindig, basisinkomen
 27. Bijzondere valkuilen, denkkaders
 28. Nee is ja, het Griekse precedent
 29. Domino
 30. De zwijgspiraal?
 31. Financiering basisinkomen?
 32. Zo werkt het niet
 33. Evenwicht onder hoogspanning
 34. The paradox of playfulness
 35. Repressieve tolerantie
 36. Waarheid uit een kindermond?
 37. Als een bliksem bij heldere hemel
 38. Het luxeprobleem van schuldproblemen
 39. Co-creatieve rente
 40. Terug naar de toekomst
 41. Een bakker is een bakker, waar dan ook
 42. Negatieve rente is positief, hoezo?
 43. In weerwil van het evidente
 44. Dubieuze keuzevrijheid, demoshoppen?
 45. De paradox van oplossingen
 46. Het laatste journaal
 47. Onder het stof bedolven
 48. Herinvoering goudstandaard
 49. Relatieve tevredenheid
 50. Een onbewoond eiland
 51. Niets helpt, letterlijk
 52. Onzichtbare economie
 53. Goudstandaard versus bevolkingsgroei
 54. De wereldmarkt, een automaat?
 55. Als door een wesp gestoken?
 56. Heikele schuldvraag
 57. Dunning & Kruger
 58. Monetaire reset
 59. Don & Sancho
 60. Waarom economen zo vaak miskleunen
 61. Contextueel kader
 62. Donder, bliksem en geen vuiltje aan de lucht
 63. Niet Draghi maar Delphi
 64. SWOT
 65. Democratie onder druk
 66. Nood breekt wet
 67. De grenzen van onwaarschijnlijkheid
 68. QE fo what?
 69. Het verloren paradijs van Keynes
 70. Speelsheid
 71. Halve schuld is niet de volledige bult
 72. Hoezo, rente is absurd?
 73. Wereldmunt, sociale innovatie?
 74. Neutraliteit van geld
 75. Biflatie en maatschappij
 76. Kapitale denkfout
 77. Strijd tegen het verleden, hoezo?
 78. Biflatie zo eenvoudig mogelijk?
 79. Puppets on a mediastring
 80. Het klopt voor geen economische meter
 81. Mag het aub iets menswaardiger?
 82. Chicago Plan Revisited (IMF)
 83. Niets nieuws onder de zon
Advertenties

In de media

We kunnen wellicht nog duizend boeken schrijven om uiteindelijk te besluiten dat veel studiewerken naar hetzelfde proces verwijzen, we hoeven daarom het ‘warme wiel’ niet opnieuw uit te vinden. Veel belangrijker is dat we er ook over nadenken en deze materie toetsen op waarachtigheid, enkel op deze manier kunnen we onze kennis en visie verruimen. Theorie en praktijk gaan hand in hand, de proef op de som laat snel blijken dat we maar al te vaak verstrikt raken in allerhande overtolligheden. In dit werkdocument een collage van hyperlinks die – direct en/of indirect – verwijzen naar ‘negatieve rente’, dit in schril contrast met een sociaal alternatief zoals ‘co-creatieve rente’.

Continue reading “In de media”

Modern Debt Jubilee (Steve Keen)

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit werkdocument een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve.

Presentatie

Continue reading “Modern Debt Jubilee (Steve Keen)”

Financiële spitstechnologie?

Attractors of vlindereffecten kunnen ons leiden naar een zogeheten ‘overkoepelende waarheid‘, het is een overstijgende dimensie waarin strijdende partijen tot verzoening kunnen komen. Dit komt met een aantal voorwaarden, in de eerste plaats is er aandacht en ontvankelijkheid voor nodig, dit is de bereidheid om dergelijke impulsen op te nemen in de besluitvorming. Anders gezegd, aan attractors of sociaal innovatieve ideeën ontbreekt het niet, het is kunst – en dat is vaak lastiger dan de theorie laat vermoeden – om er ook voldoende draagvlak voor te creëren. Eenmaal de aandacht getrokken is, kunnen we relatief eenvoudig verschillende attractors op het spoor komen, zelfs zelfstandig bedenken om dan te ontdekken dat het misschien al eens bedacht werd. Wat ze gemeen hebben is dat ze een helpende hand bieden om onze economie in versneld tempo te herstellen, zo is de Financiële Relativiteitstheorie van dezelfde makelij.

Continue reading “Financiële spitstechnologie?”

Wat te zeggen van een monetaire reset?

Omdenken is een vak apart, zo geldt dat evenzeer voor het idee van een monetaire reset. Om niet te verzanden in louter theoretische beschouwingen kunnen we een oefening presenteren die het idee van een monetaire reset tot leven brengt, op deze manier wordt de draagkracht transparanter. De wijze hoe we hierover denken speelt een cruciale rol, wanneer we afwijken van het courante denken kan er echter wel een spanningsveld ontstaan waardoor meningsconflicten eerder logisch worden. Deze meningsconflicten kunnen we stuk voor stuk onderzoeken, al doende zal duidelijker worden dat een aantal stellingen ‘onwaar’ blijken te zijn. Met ‘onwaar’ bedoelen we dat diverse stellingen niet doordacht zijn en/of andere opties uitsluiten, tengevolge daarvan kan een beleid als onwaar, beperkt of kortzichtig gezien worden.

Continue reading “Wat te zeggen van een monetaire reset?”

Paradigmabreuk

Een vereenvoudigd model doet geen afbreuk aan de kwalitatieve methode die in ons geval anders is dan traditioneel, net zoals Einstein opperde dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt met dezelfde manier van denken dan waarmee ze veroorzaakt worden. Einstein staat hierin niet alleen, veel anderen hebben hier gewag van gemaakt. Het volstaat echter niet om continu citaten te reciteren of duizend boeken te schrijven, dit zijn slechts hulpmiddelen die onze interesse kunnen aanwakkeren. Daadwerkelijk de spreekwoordelijke knop omdraaien is waar het écht om gaat, iets dat in praktijk vaak veel moeilijker blijkt dan de eenvoud van de theorie laat vermoeden. Op deze manier komen we terug tot het Elaboration Likelihood Model (ELM), als primaire voorwaarde geldt dat er voldoende openheid moet zijn om überhaupt te willen nadenken over deze materie.

Continue reading “Paradigmabreuk”

Round up

Tot slot een korte synthese, bij aanvang hebben we gekozen voor een exploot van Ken Wilber die tevens de ontwikkelaar is van een vierkwadrantenmodel. Dit model biedt ons een integrale kijk op het leven waarbinnen we elk detail kunnen onderzoeken, op deze website hebben we specifiek de aandacht gericht op het mondiale schuldencomplex. Schulden zijn anno 2015 als een balk in het mondiale oog, ze hypothekeren een heldere kijk op onze toekomst. Een en ander ligt besloten binnen het brede kader van een ‘monetaire reset’, mits kleine wijzigingen aan het gangbare systeem is het immers mogelijk om de economische crisis op een heel andere manier te belichten. Dit biedt hoop maar vooralsnog geen zekerheid, de wijze waarop gedacht is vaak een onaangename stoorzender binnen dit proces.

Continue reading “Round up”