Modern Debt Jubilee (Steve Keen)

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit werkdocument een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve.

Presentatie

Synthese

Het betoog van Keen kunnen we inzichtelijk maken middels een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. In een volledig eletronisch geldsysteem valt principieel het fysiek geld drukken weg, derhalve spreken we nog enkel over getallen in een computer wat de efficiëntie ten goede komt. Wat uiteindelijk rest is een eenvoudige boekhoudkundige ingreep, schulden en vorderingen worden ‘simpelweg’ verschoven naar respectievelijk de geldhoeveelheid en het eigen vermogen. Variaties zijn mogelijk maar dat is principieel het idee achter een Modern Debt Jubilee, een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Contrast

Een Modern Debt Jubilee staat in schril contrast met de mainstream berichtgeving, zelfs in die mate dat we heel wat beproefde overtuigingen en handelswijzen dienen te herzien. Als mensheid staan we nu voor een zwaarwichtige keuze, zijn we bereid om hier verder over na te denken of houden we liever vast aan het oude? Met een Modern Debt Jubilee wordt het hedendaagse systeem ahw ‘opgeblazen’ waardoor een ethische upgrade en aangepaste modus operandi zich kan doorzetten. Ergo, het staat buiten kijf dat economisch verantwoorde oplossingen bestaan, het biedt echter geen garantie dat we ze ook gaan gebruiken. Het belang van een kritische massa mag hiermee in de schijnwerpers gezet worden, het idee van een Modern Debt Jubilee verdient al onze aandacht.

Advertenties