Financiële spitstechnologie?

Attractors of vlindereffecten kunnen ons leiden naar een zogeheten ‘overkoepelende waarheid‘, het is een overstijgende dimensie waarin strijdende partijen tot verzoening kunnen komen. Dit komt met een aantal voorwaarden, in de eerste plaats is er aandacht en ontvankelijkheid voor nodig, dit is de bereidheid om dergelijke impulsen op te nemen in de besluitvorming. Anders gezegd, aan attractors of sociaal innovatieve ideeën ontbreekt het niet, het is kunst – en dat is vaak lastiger dan de theorie laat vermoeden – om er ook voldoende draagvlak voor te creëren. Eenmaal de aandacht getrokken is, kunnen we relatief eenvoudig verschillende attractors op het spoor komen, zelfs zelfstandig bedenken om dan te ontdekken dat het misschien al eens bedacht werd. Wat ze gemeen hebben is dat ze een helpende hand bieden om onze economie in versneld tempo te herstellen, zo is de Financiële Relativiteitstheorie van dezelfde makelij.

Brainstorm

De Financiële Relativiteitstheorie is een product van een aantal brainstormsessies, geïnspireerd door Einsten die stelde dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt met dezelfde manier van denken dat ze veroorzaakt. Volgt u even mee, een hersenkraker? Sinds 2008 zijn we getuige van een crisis die niets aan het toeval overlaat, een ‘overhoop’ aan conflicterende meningen laat niet vermoeden dat herstel voor ‘morgen’ is. Voorbij aan het tumult kunnen we een aantal denkexperimenten opstarten, dit doen we met behulp van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. We openen de oefening met een boekhoudkundige consolidatie, een situatie op een gegeven moment in de tijd.

Hier en nu

De situatie is wat ze is, in deze voorstelling zien we dat 3% van al het geld gedekt wordt door goud, dit geld is ook in tastbare vorm te vinden in het economische circuit. Het fiatgeld bedraagt 97% van de totale geldhoeveelheid, dit geld bestaat louter uit getallen in een computer en om deze reden ‘schijngeld’ genoemd. De totale geldhoeveelheid bedraagt 500.000 en de schulden zijn opgelopen tot 1.500.000. De schulden zijn altijd gelijk aan de vorderingen, dit noemen we het schuldencomplex. De activa zijn in de reële economie geproduceerde waarden, dit kan vanalles zijn zoals huizen, mobiele telefoons, spek met eieren, vuile sokken enzoverder. Het saldo van alle rekeningen vinden we terug in het ‘eigen vermogen’, dit volgens het systeem van dubbelboekhouden. Voor elke economische agent (A=>E) geldt een andere situatie.

Reset

In consensus besluiten we om een monetaire reset door te voeren, hiervoor bestaan verschillende methoden en varianten. In deze oefening maken we gebruik van de Financiële Relativiteitstheorie, we kiezen (1) voor een herinvoering van een goudstandaard en (2) een reset van het schuldencomplex zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. Om dit realiseren dienen we (1) al het schijngeld te ‘materialiseren’ en (2) voldoende geld te genereren uit de reeds bestaande geldhoeveelheid opdat het schuldencomplex tot nihil herleid kan worden. Deze technische beschrijving wordt duidelijker met een referentievoorbeeld, ter dialoog:

Bewustzijnsmaker

Ons denkexperiment heeft z’n vruchten afgeworpen, de totale geldhoeveelheid is nu terug gelijk aan de waarde van het goud en alle schulden zijn uit het wereldbeeld verdwenen. Deze vorm van reset is slechts een voorbeeld van wat er technisch mogelijk is, in werkelijkheid kan het veel eenvoudiger. Deze relativiteitstheorie kan daarom gezien worden als een bewustzijnsmaker, dit is als een ‘trigger’ die motiveert om de economische crisis op een andere manier te belichten. Wat rest zijn wellicht nog heel wat vragen, het belang van een monetaire reset mag hiermee wel in de schijnwerpers gezet worden. Kortom, insiders spreken echt niet zomaar over een tragische absurditeit, dit hebben we nu met wiskundige precisie aangetoond. Financiële spitstechnologie of logisch boerenverstand?

Advertenties