Nee is ja, het Griekse precedent

De introductie heeft ons een indicatie gegeven van de technische mogelijkheden om schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen, hiervoor maken we gebruik van de reeds beschikbare systemen en ook niet meer dan dat. Technisch is dit perfect denkbaar maar wil echter niet zeggen dat het ook wordt uitgevoerd, het scheppen van een precedent kan dan helpen opdat meer mensen het idee leren kennen. Een precedent kunnen we actueel maken en dan komt Griekenland onmiddellijk in aanmerking als benchmark. Op deze pagina simuleren we hoe dit in z’n werk zou kunnen gaan en houden dit – om niet onnodig in details verstrikt te raken – zo eenvoudig mogelijk. Het belangrijkste is de gehanteerde methode die in kwalitatief opzicht anders is dan we gewend zijn, om deze reden dan ook als een ‘sociale innovatie‘ te markeren.

Situatieschets

Griekenland heeft al jaren te kampen met een extreem begrotingstekort en een enorme staatsschuld. Eind 2009 kwam aan het licht dat het land jarenlang veel te rooskleurige cijfers had gepresenteerd. Toen de slechte situatie van Griekenland duidelijk werd was de angst dat de euro in gevaar zou komen als Griekenland failliet zou gaan. De overige eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schoten Griekenland in 2010 te hulp met een pakket noodleningen van 110 miljard euro, te vergeven in meerdere tranches, om de stabiliteit van de eurozone te herstellen. Na dit eerste pakket volgde een tweede pakket. Als voorwaarde eiste de EU dat Griekenland aan de begrotingsregels voldeed en hervormingen zou doorvoeren. Een trojka van de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie en het IMF controleert of de Griekse overheid genoeg vorderingen maakt met de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen. De zware bezuinigingen raakten de Griekse bevolking echter hard. (lees meer)

Momentopname

Een overzicht van de actuele stand van zaken kunnen we op internet terugvinden, deze komen in allerlei voorstellingen en morgen is de situatie alweer anders dan vandaag. Voor de oefening maken we dan ook een momentopname op een gegeven moment in de tijd, de vraag stelt zich (1) hoeveel moet Griekenland nog betalen en (2) aan wie hebben ze nog schuld? Dit resulteert in een schuldenmatrix die we principieel voor elk land kunnen opmaken, in het verlengde voor elke burger maar dat zou ons hier te ver afleiden. De data hoeven op dit moment niet perfect te zijn, een schuldenmatrix kan er als volgt uitzien.

Solo slim

Griekenland leeft onder zware druk en de regering wil iets doen voor haar bevolking, ze nemen kennis van het RDS en beslissen zelfstandig om hun schulden te transfereren naar een nieuwe rekening ‘eigen vermogen (reset)’. Anders gezegd, ze spelen ‘solo slim’ voor het gedeelte van de schulden om dan te kijken wat de reactie is van de anderen. Griekenland doet dit echter niet voor alle schulden, men neemt de volledige schuld jegens België en de helft van Nederland. Deze transactie doen ze volledig onafhankelijk in de eigen boekhouding, dit kunnen we in een beeld vangen.

Openheid

De schuld van Griekenland is nu gedeeltelijk opgelost en dat laten ze ook in alle openheid zien op hun balans, hierover hebben ze geen geheimen. België en Nederland hebben echter hun vorderingen niet ontvangen en interpelleren Griekenland van hoe ze dat verder zien. De regeringen komen samen om te overleggen, de schuldenmatrix is immers uit balans geraakt door de transacties. De Grieken – die reeds kennis namen van het RDS – hadden deze reactie natuurlijk wel verwacht en krijgen nu de kans om het volledige verhaal toe te lichten, iets dat niet kon zonder eerst een precedent te scheppen. Ze tonen de Belgen en de Nederlanders van hoe zij hun vorderingen terug op de rekening kunnen krijgen, dit doen ze via een journaalpost credit ‘vorderingen’ @ debet ‘reset kas’ en dat voor hetzelfde bedrag van de Grieken.

Consensus

Het overleg heeft z’n vruchten afgeworpen, België en Nederland hebben nu inderdaad hun vorderingen op de rekening ontvangen wat de drie partijen genoegdoening schenkt. Er is niemand die aan de transacties verlies lijdt, zelfs het totaal tegenovergestelde kan gesteld worden. De Griekse bevolking wordt – zij het deels – verlost van de zware druk van de schuldeisers en de andere partijen hoeven zich nu geen zorgen meer te maken dat Griekenland haar financiële verplichtingen niet zou nakomen. Deze WIN-WIN brengt de partijen dan ook tot een consensus, ze besluiten om de volledige schuld op dezelfde manier weg te werken. De schuldenmatrix kan dan ook aangepast worden, Griekenland heeft nu geen schuld meer aan België en Nederland.

Domino

Griekenland voelt zich nu gesterkt in haar beweegredenen en gaat in onderhandeling met de andere schuldeisers, net zoals België en Nederland die ook nog schulden hebben. Op deze manier ontstaat een domino die steeds sneller begint te lopen, het RDS fungeert hier dan ook als een procesversneller die – als ware het een wonder – een heel ander licht werpt op de situatie. De schuldenmatrix wordt op deze manier volledig opgekuist waardoor een ‘tabula rasa’ rest. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Private schulden

De overheidsschulden zijn nu allemaal opgelost, dezelfde methode kan echter ook toegepast worden voor de private schulden. Door prioriteit te geven aan de staatsschulden komt er nu heel wat tijd vrij om een en ander in goede banen te leiden, langs de andere is heel de operatie de bevolking niet ontgaan waardoor het maatschappelijke vertrouwen gunstig gestemd werd. Anders gezegd, het wantrouwen jegens overheden krijgt nu plots een andere wending aangezien een waarachtig herstel van onze economie nu heel dichtbij komt, dit is onvergelijkbaar anders dan de aanhoudende onheilsberichten van de afgelopen periode. Heel deze operatie – zowel overheids- als private schulden – kunnen we vangen in een generaliserende oriëntatie waarin de twee journaalposten samen worden voorgesteld.

Neveneffecten

Het RDS heeft nu haar doeltreffendheid bewezen en kan principieel – tenzij hetzelfde probleem terug opduikt – in de schuif gelegd worden. Het RDS is derhalve ‘slechts’ een katalysator die helpt bij het economische herstelproces en dat op een manier die wellicht vriend en vijand verrast. Bijzonder is de eenvoud van de oplossing, het kan makkelijk door iedereen begrepen worden en beslist geen raketwetenschap. Uiteindelijk gaat het niet om de woorden maar om het resultaat en dat is echt niet te onderschatten, alle schulden zijn immers weg zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. En hier stopt het niet, de situatie is nu onvergelijkbaar anders waardoor ook andere geplogenheden herzien kunnen worden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s