Contextueel kader

Deze website ligt ingebed in een ruim contextueel kader. Als we het economische herstel tot doel stellen dan is mi een betere kennis rondom ‘besluitvorming’ onontbeerlijk. Gezien het immense aanbod aan studiemateriaal zal het hier opgenomen kader slechts kunnen gelden als interessante vingerwijzing. Als benchmark de besluitvormingstheorie van Herbert Simon:

Besluitvorming

Beperkte rationaliteit of begrensde rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Herbert Simon formuleerde een aantal axioma’s ter beschrijving van de besluitvomingstheorie. Deze axioma’s of proposities zijn:

 1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen;
 2. de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken.
 3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal men niet het optimale alternatief kiezen.
 4. de mens beschikt over een set routineacties
 5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar
 6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
 7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaat

Vereenvoudigd model

Bij volledige rationaliteit worden alle alternatieven overwogen en kan zo tot een optimale keuze gekomen worden. Bij beperkte rationaliteit zal het zoekproces gestaakt worden bij de eerste bevredigende optie (beschikbaarheidsheuristiek). Het nadeel van beperkte rationaliteit is daarmee dat niet noodzakelijk de meest optimale keuze wordt gemaakt en dat een besluit in sommige gevallen zelfs averechts kan uitwerken.

Informatie

Het probleem van te weinig of juist te veel informatie wordt opgelost door de vorming van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Nieuwe informatie wordt op basis van dit model verwerkt en binnen die context kan een onjuiste beslissing juist lijken. Beperkte rationaliteit heeft echter ook voordelen. Doordat niet alle alternatieven worden overwogen, wordt voorkomen dat de besluitvorming verlamt. In een omgeving waar ruimte bestaat voor onjuiste beslissingen, wegen de voordelen dan ook op tegen de nadelen.

Orëntatie

Een aantal artikelen kunnen helpen bij het brainstormen, tegelijkertijd geeft het een impressie van m’n proefondervindelijk onderzoek. Het idee van een ‘monetaire reset’ gaat niet enkel over getallen in rasters maar betekent in grote mate een transformatieproces van het denken. Anders gezegd, het probleem is niet dat er geen oplossingen zijn, de vraag stelt zich of ze ook opgenomen zullen worden in het besluitvormingsproces. En belangrijker, wat zijn de redenen waarom ze niet worden opgenomen.

 1. Financieel omslagpunt
 2. Financiële ethiek
 3. Angst voor vrijheid
 4. SWOT-analyse
 5. Creatieve destructie
 6. Kritische massa
 7. Wereldbeelden
 8. Non-dialoog

Vingerwijzingen

Binnen deze ruime omkadering treft u op deze website nog tal van reflecties, dit zijn korte bijdragen met inzichten die vaak aan de aandacht ontsnappen. De chaostheorie staat hierin centraal in die zin dat kleine veranderingen aan een systeem kunnen leiden tot het op gang brengen van een transformatieproces met tal van neveneffecten. Dit staat beter gekend als ‘vlindereffecten‘. Deze vingerwijzingen hangen samen, ze kunnen dan ook simultaan gezien worden.

Co-creatie

Pro momeorie, met deze website tracht ik de interesse te wekken en naar co-creatieve samenwerking te vorsen. Kennisdeling is een eerste stap, deze website wil geen naslagwerk zijn maar biedt informatie die diepgaander onderzoek toelaat. Anders gezegd, deze website is te beschouwen als een werkdocument.

A-02A-01

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s