Biflatie en maatschappij

Economie is veel meer dan wat getallen in rasters, het is het leven in totaliteit waarin mensen een rol spelen. Met biflatie wordt de potentie geboden om tal van monetaire conflicten te overstijgen, in het verlengde kan een sociaal duurzame economie zich volwaardig nestelen. Althans, dat is het postulaat of doelstelling. Een ander scenario zoals een mondiale catastrofe is praktisch even waarschijnlijk.

Verruiming

Om ons contextueel speelveld te verruimen kiezen we voor het 4-kwadrantenmodel van Ken Wilber, dit uit z’n werk Integrale Psychologie. Wilber schetst ons een beeld van hoe verschillende elementen op elkaar reageren, dit zowel object- als subjectgericht. De vier kwadranten staan steeds in wisselwerking met elkaar. Wilber onderscheidt verschillende kloven die stuk voor stuk belangrijk zijn, een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Kloven

In de eerste plaats is er de monetaire kloof, rijk tegen arm. Dit is een alarmerende maar niet de enige, het is typisch ‘Westers’ wanneer economie omgevormd wordt tot een monopolyspel. Andere kloven zijn de innerlijke kloof, de cultuurkloof en de bewustzijnskloof. Deze kloven gaan in de diepte en zijn intermenselijk. In een oppervlakkige samenleving beperkt het debat zich tot de inkomenskloof, het monopolyspel is hier debet aan. Anders gezegd, de mens in het verhaal wordt buitenspel gezet en beperkt in z’n verdere ontwikkeling.

Biflatie

Als economische tool is biflatie neutraal, dit plaatsen we binnen het verhaal van Wilber. Naar idee is het eenvoudig, als we onze monetaire problemen opgelost krijgen dan kunnen ook andere kloven gedicht worden. In ieder geval komt er heel wat tijd vrij die nu nog aan strikt monetaire zaken besteed wordt. Een en ander volgt het mondialiseringsproces in de ware zin van het woord, een proces dat handelt over wederzijdsheid en respect jegens het leven. Een dergelijk proces heeft tijd nodig maar zoals altijd, het begint bij het leggen van de eerste steen.

Innovaties

Sociale innovaties starten bij ideeën die voeding nodig hebben om te kunnen groeien, dit zijn de spreekwoordelijke zaadjes. In kwalitatief opzicht zijn innovaties van een andere orde dan de verschijnselen waaruit ze voortkomen, ze druisen in tegen de gangbare conditionering. Innovaties bieden geen garantie voor succes, dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit maar kan een gevolg zijn van hardnekkige overtuigingen die geen progressie toelaten. Zie hier de paradox, een innovatie biedt een oplossing voor een gesteld probleem maar wil niet zeggen dat het ook wordt opgepikt door het intellect.

Dogma’s

Dogma’s kunnen ontstaan door een systeem langdurig te gebruiken, het doorbreken daarvan is vooral een technische aangelegenheid. Dit is een kwestie van methode, een andere methode laat toe onze perceptie te transformeren. Dit proces kan leiden tot verwarring en chaos, net zoals dit vrij persoonlijk is. Waar het voor de ene onmiddellijk duidelijk is, kan het voor de andere tot heel wat onbegrip en verzet leiden. Merk hierbij op, in een democratie kan een minderheid het misschien wel juist hebben, het brengt geen zoden aan de dijk als een meerderheid anders besluit. Net hierin schuilt de destructieve kracht van dogma’s, er ontstaat dan ook een spanningsveld tussen innovatieve progressie en het heersende dogmatisme.

Rollenspel

De positie van een persoon kan een rol spelen, innovaties kunnen nu eenmaal als bedreigend ervaren worden. Dit wil niet zeggen dat ze dat ook zijn, deze perceptie kan ontstaan omwille van de verandering dat het aankondigt. Onwetendheid en kortzichtigheid spelen hierin een voorname rol, om deze reden is een kritische massa zo belangrijk. Politiek speelt een beslissende rol opdat het algemeen belang gediend wordt. Als dat niet gebeurt dan resten lokale pogingen die veel vaker uitdoven dan dat ze doorstroming vinden tot het collectieve bewustzijn. Het totaal van al deze elementen kan leiden tot veel verzet, chaos en verwarring.

Mentaliteit

Als we onze economie willen herstellen dan is er nood aan een mentaliteitswijziging, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Tal van psychische fenomenen passeren hier de revue en dat alsof de psyche een spelletje speelt met zichzelf. Op deze manier komen we vaak tot tragisch absurde situaties, het is als zeggen dat er geen probleem is maar er wel een probleem van maken. Dit zijn zeer paradoxale waarnemingen, ze vormen een blokkade voor het herstelproces maar toch zeggen we dit herstel te ambiëren. Aan verklaringen is echter geen gebrek, het prachtige studiewerk van velen komt hiervoor in aanmerking.

Bewustwording

Dit alles is een kwestie van bewustwording en openheid, zonder deze openheid zal er weinig tot geen progressie geboekt kunnen worden. Veel vaker is het tegendeel waar, het meningsconflict kan ook leiden tot het inzetten van het argumentum ad hominem – zelfs zonder dat een goed begrip omtrent de innovatie bestaat. Herbronning, dialoog en oefening zijn dan ook adviseerbaar. Nog belangrijker is om niets zomaar te geloven, uiteindelijk gaat dit alles over economische basisbeginselen. De eenvoudige herinnering hieraan brengt ons al een hele stap verder.

Kennisdeling

Het proces start bij kennisdeling en aandacht, pas dan kan een innovatie aan meer bekendheid winnen. Op deze website houden we ons beperkt tot een aantal elementen, biflatie laat ons toe een aantal strikt inflatoire geplogenheden anders te belichten. Op deze manier kan onze perceptie wijzigen en een vreedzaam transformatieproces zich op gang trekken. Geen garanties worden geboden, een mondiale catastrofe blijft praktisch even waarschijnlijk.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s